QuadMania.cz


 ?
Registrace Zaslat heslo


Nýrsko 2017 zvláštní ustanovení

Text: Ollie Roučková | Datum: 16.10.2017 | Zobrazeno: 5153×

Nýrsko 2017 zvláštní ustanovení Last Adventure série zveřejnila zvláštní ustanovení, kde naleznete místo konání, GPS, čas tréninků, hlavní činovníky, maximální počet startujících, kategorie, časy startu do etap, protesty, pojištění...


Nýrsko:

  • Název podniku/Name of event: LAST ADVENTURE 2017 - Nýrsko
  • Místo podniku/Location: Nýrsko – objekt bývalých kasáren, Česká republika
  • Datum podniku/Date of event: 27.10. - 28.10.2017
  • Webové stránky/Website: www.lastadventure.eu

1. POŘADATEL/ORGANISATOR

Název klubu: Český Offroad Klub z.s.
Sídlo : Milence 27, Nýrsko, 340 22
Zodpovědná osoba: Václav Polomis
Číslo telefonu: +420606951057
E-mail: lastadventure@seznam.cz
Sekretariát podniku: v místě formální přejímky v areálu bývalých kasáren Nýrsko
Otevřen dne : 27.10.2017 od 14:00 hodin do 23:00 hodin
Otevřen dne : 28.10.2017 od 08:00 hodin do 18:00 hodin


2. PŘÍSTUP/LOCATION

GPS: 49.2829947N, 13.1391817E

Příjezd od Plzně : Praha – Dálnice D5 směr Plzeň, sjezd č. 80, po silnici č. 27 do Klatov, v Klatovech odbočit doprava na Domažlice. Na výjezdu z města odbočit doleva na Nýrsko – Železná Ruda. Po silnici č. 191 do Nýrska – dále po značení do paddocku – bývalá kasárna Nýrsko

3. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI

Předseda jury: Václav Polomis
Člen jury: Radek Denk
Ředitel závodu: Jan Strapek
Tajemník závodu: Ivana Polomisová
Hlavní technický komisař: Polomis Václav ml.
Hlavní časoměřič: J. Růžička - ProSprint
Vedoucí trati: Jan Polomis

Podnik bude konán v souladu se Sportovním řádem ATV CROSSOVER, Vydání 2016, Zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a těmito Zvláštními ustanoveními.

Závod bude probíhat na uzavřených tratích , kde nebude vyžadována RZ . Přejezdy mezi jednotlivými etapami budou vedeny též na uzavřených tratích bez použití pozemních komunikací.

4. TŘÍDY/KATEGORIES

4X2 SPORT – sportovní čtyřkolky s náhonem jedné nápravy
4x4 EXPERT – pracovní a sportovní čtyřkolky s přiřaditelným pohonem všech kol a navijákem
4x4 CHALLENGE – pracovní a sportovní čtyřkolky s přiřaditelným pohonem všech kol, naviják není povinný
4X4 BUGGY – čtyřkolky typu UTV nebo SSV s volantem a přiřaditelným pohonem všech kol, naviják není povinný

5. PŘIHLÁŠKY JEZDCŮ/RIDERS ENTRIES

Jezdci se přihlašuji elektronicky přes web WWW.LASTADVENTURE.EU dle vypsaných kategorií nebo osobně při formální přejímce v den otevření sekretariátu závodu.

6. POVOLENÁ ÚČAST/PERMITED TO ATTEND

LAST ADVENTURE 2017 je pořádán jako otevřený seriál pro jezdce s nebo bez licence sportovní autority. Každý jezdec musí být držitelem platného řidičského oprávnění sk. B nebo T pro čtyřkolky.

7. MAXIMÁLNÍ POĆET STARTUJÍCÍCH

100 jezdců, v případě překročení maximálního počtu přihlášených může jury rozhodnout o změně tohoto ustanovení.

8. STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla přiděluje pořadatel podle pořadí přihlášených v jednotlivých kategoriích.

9. KONTROLA OKRUHU

Kontrolu a převzetí okruhu provede delegovaný předseda jury/ředitel podniku den před konáním podniku za účasti vedoucího trati.

10. FORMÁLNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Místo: sekretariát závodu v areálu paddocku Nýrsko bývalá kasárna dne 27.10. 2017 od 15.00 hodin do 18:00 hodin.

K formální přejímce každý jezdec předloží platný ŘP Sk. B nebo T podepíše originál přihlášky k závodu a Prohlášení o právní odpovědnosti (Reverz). Zároveň obdrží osobní ID kartu, itinerář závodu a Jízdní výkaz I. Etapy. Osobní ID kartu je povinen mít po celou dobu trvání závodu u sebe.

K technické přejímce každý jezdec přistaví závodní čtyřkolku.RZ není povinná. Stroj bude kontrolován dle následujících instrukcí:

Kategorie 4x2 SPORT – funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,
Kategorie 4x4 EXPERT - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel, funkčnost
navijáku, stav lana navijáku v celé délce
Kategorie 4x4 CHALLENGE - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,
Kategorie 4x4 BUGGY - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,

U každého stroje bude kontrolován celkový stav vzhledem k bezpečnosti účasti v závodu. Protokol o TP bude podepsán jezdcem a technickým komisařem.

11. DEPO/PADDOCK

V depu je možné týmové zázemí na travnatém povrchu pro omezený počet jezdců/týmů. Připojení k elektrické síti není možné, pouze z vlastních zdrojů. V depu budou k dispozici toalety, oddělené pro muže a ženy.

Cateringový stan je v provozu po celou dobu konání podniku. Organizovaný trénink nebude zajištěn pořadatelskou službou ani zdravotnickou asistencí a bude na vlastní nebezpečí každého jezdce.

12. PRŮBĚH PODNIKU/COURSE OF EVENT

Časový harmonogram
1. Den 27.10.2017

Organizovaný trénink na tratích RZ I. a RZ II. od 15:30 hod. do 18:00hod.
Čas startu I. Etapy v 19:30 hodin. Předpokládaný dojezd posledního jezdce do cíle I. Etapy do 22:00 hod.

RZ I. – Kasárna 1
RZ II. – Sjezdovka 2
2. Den 28.10.2017
Čas startu II. Etapy v 08:30 hodin
Předpokládaný dojezd posledního jezdce do cíle II. Etapy do 13.30 hod.

RZ I. – Kasárna 1
RZ II. – Sjezdovka 2
RZ III. – Kasárna 1 – 1
RZ IV – Sjezdovka 2 - 2

13. ZASEDÁNÍ JURY/JURY

Místo konání: místnost jury v prostoru formální přejímky.
První zasedání jury se bude konat dne 27.10.2017 v 20:00 hodin.
Další zasedání jury budou stanovena předsedou jury.

14. ROZPRAVA S JEZDCI A OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA

Rozprava s jezdci se bude konat v pátek 27.10.2017 v 19:00 hodin a v sobotu 28.10.2017 v 08:00 hodin.Této porady se musí zúčastnit následující osoby: předseda jury, členové jury, ředitel soutěže, vedoucí trati a traťových komisařů a všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže. Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmu plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Jury není povinna zdvojovat předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením subjektu v depu. Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru ředitelství závodu umístěna oficiální vývěska pořadatele. Zde budou vyhlášeny jízdní doby/časové limity na spojovací částí trati a zvláštní testy.

15.HODNOCENÍ ZÁVODU/RACE RESULTS

Hodnocení bude provedeno v souladu se znění SŘ ATV CROSSOVER. Pořadatel vyhlásí a předá ceny minimálně pro první tři jezdce v každé vyhlášené kategorii ihned po vyhlášení oficiálních výsledků. Místo předání cen: Centrum závodu depo Nýrsko

16.PALIVO/FUEL

Tankování je povoleno na určeném místě v prostoru depa nebo na benzinové stanici:

1. Benzina Nýrsko – 1 km

17. POJIŠTĚNÍ/INSURANCE

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn na škody způsobené třetím osobám. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození čtyřkolky, příslušenství a dílu, vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných případech.

18. PROTESTY/PROTESTS

Podání protestu i odvolání se řídí zněním čl. 4 Sportovních řádů ATV CROSSOVER. Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu nebo předsedovi jury, který je dále předá jury a doloženy poplatkem 5.000 Kč. Protesty proti výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 15 min po vyvěšení výsledku.

19. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ENVIRONMENT

Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátu je zřízen vedle technické přejímky čtyřkolek. Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno částkou 500,-Kč.

Dále je nezbytně nutné při provádění servisních prací povinné použít absorpční rohože. Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou 500,-kč za každý přestupek.

20. VKLADY/START FEE

Vklad závodníka dle SŘ ATV CROSSOVER Čl. 1.9 je uveden na oficiálních webových stránkách soutěže.Tento vklad bude placen u administrativní přejímky. Žádné finanční náhrady nebudou jezdcům vyplaceny. Vklad zahraničního jezdce je stanoven ve stejné výši jako vklad pro tuzemského jezdce.

21.VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ/INTERPRETATIONS OF RULES

Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci jury. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu délky trati a počet kol. V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo zrušení podniku.

V Nýrsku dne 03.10.2017

Ředitel závodu: Jan Strapek


Jak se vám líbil tento článek?

Průměr: Známkováno: x

Články šampionátu Pozvánky

Poslední Cross Country

23.10.2018, Závody
Dovoluji si vás pozvat na poslední závod CROSSCOUNTRY této sezony. Závod se koná tradične v Sedlčanech mohou se zůčastni...

Last Adventure závěr sezony 2017

11.10.2017, Závody
Last Adventure se přesouvá do Nýrska, kde se rozhodne o mistrech sezony - 2017. Závody budou probíhat v termínu od 27.-...

Již tento víkend Cross Country

02.10.2017, Závody
Již tento víkend pokračuje další díl seriálu Cross Country a to v obci Úterý. Pro fanoušky i závodníky přikládáme harmon...


NepřehlédněteEnglish, Deutsch    Nahoru

Copyright © 2008-2024 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.66s

Nahlásit chybu / vylepšení na této stránce